Teli i tensionit

  • Teli i tensionit

    Teli i tensionit

    Telat e tensionit përdoren gjerësisht në bujqësi dhe kopsht për tela lidhëse ose tela lidhëse.