grepa

  • grepa të varura

    grepa të varura

    Ne prodhojmë një stil të ndryshëm grepash dhe mund të ndjekim kërkesat e klientit për të bërë dizajn të ri.

    Grepa të prodhuara nga tubi i galvanizuar, diametri mund të jetë 12 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm