Ekran me fibra xhami

  • Ekran me fibër qelqi

    Ekran me fibër qelqi

    Trashësia e rrjetës Gjerësia x Gjatësia 14×14 BWG31 3'x100', 1,0x30m 4'x100', 1,5x30m 16×16 BWG32 18×16 BWG32, BWG33 18×18 BWG33