Rrjetë alumini

  • Rrjetë alumini

    Rrjetë alumini

    Trashësia e rrjetës Gjerësia x Gjatësia 14×14 BWG32 3'x100', 1,0x30m 4'x100', 1,5x30m 16×16 BWG32, BWG33 18×14 BWG33, BWG34 BWG38 BW33,3×1